CHIMEX 125 Çimento-Akrilik Esaslı,

Çift Komponentli, Yarı Elastik

Su Yalıtım Malzemesi

CRYSTAL 25 Çimento Esaslı

Kristalize Su Yalıtım

Malzemesi

CHIMEX 233 Çimento-Akrilik Esaslı,

Çift Bileşenli, Esnek, UV Dayanımlı,

Su Yalıtım Malzemesi

CHIMEX 235 Çimento-Akrilik Esaslı,

İki Bileşenli, Negatif-Pozitif Uygulanabilen,

Tam Elastik Su Yalıtım Malzeme

WATERSHOCK Çimento Esaslı,

Hızlı Priz Alan Su Yalıtım

Tıkacı (Şok Tıkaç)

CHIMEX 127 Çimento-Akrilik Esaslı,

Çift Komponentli, Tam Elastik

Su Yalıtım Malzemesi

B PR 100

Bitüm Esaslı

Membran Astarı

B PR 101

Bitüm Emülsiyonu

(Bitüm Astarı)

B PR 102

Bitüm Solüsyonu

.

BLM 117 Bitüm-SBS

Kauçuk Katkılı,

Elastomerik Likit Membran

SCHOUBIT 1K Bitüm-Kauçuk

Esaslı, Tek Bileşenli, Su

Bazlı Elastomerik Likit Membran

SCHOUBIT 2K Bitüm-Kauçuk Esaslı,

Çimento ve Elyaf Katkılı,

Çift Bileşenli Likit Membran

SCHOUBIT PLAST 1K Su Bazlı,

Bitüm-Kauçuk Esaslı,

Süper Elastik Likit Membran

SCHOUBIT W Bitüm-Kauçuk Esaslı,

Tek Bileşenli, Su Bazlı

Elastomerik Likit Membran

BROOT 120 Bitüm-Kauçuk Esaslı,

Kök Önleyici, Süper Elastik

Likit Membran

ALUCOAT

Bitüm-Alüminyum

Esaslı Yansıtıcı Boya

WHITECOAT Akrilik Esaslı,

UV Dayanımlı, Elastik Su

Yalıtım Malzemesi

WHITECOAT SP Akrilik Esaslı,

UV Dayanımlı, Süper Elastik

Su Yalıtım Malzemesi

SOLARCOAT UV Dayanımlı,

Akrilik Esaslı, Su ve Isı

Yalıtım Malzemesi

PUR 625 Poliüretan Esaslı,

UV Dayanımlı, Tek Komponentli,

Su Yalıtım Malzemesi

PU TOP 210

Poliüretan Esaslı,

İki Bileşenli, Alifatik Son Kat Boya

POLIXA 2 Poliüretan Esaslı,

İçme Suyu Depoları İçin Su

Yalıtım Malzemesi

PU 101 A

Tek Bileşenli,

Poliüretan Beton Astarı

PUR 501 Şeffaf Poliüretan Esaslı,

Tek Bileşenli,

Su yalıtım Malzemesi

PU-B 1K Poliüretan Esaslı,

Bitüm Modifiyeli, Tek Bileşenli,

Su Yalıtım Malzemesi

SILOX T Görünmez Su

İzolasyon ve Yüzey

Emprenye Malzemesi

TRANSCOAT Su Bazlı,

Şeffaf İzolasyon ve Yüzey

Emprenye Malzemesi

SPR 104 Akrilik Esaslı,

Performans Arttırıcı

Çok Amaçlı Astar

ADD 1 Beton ve

Harç için Su

Geçirimsizlik Katkısı

LATEX Su Geçirimsizlik

ve Aderans Arttırıcı

Sıvı Harç Katkısı

CRYSTAL C 320

Kristalize Etki Oluşturan

Sıvı Beton Katkısı

CRYSTAL PW 25

Kristalize Etki Oluşturan

Toz Beton Katkısı

POWLOG

Su Geçirimsizlik Sağlayan

Toz Beton Katkısı

PROGEL -10

Beton Antifrizi

(Donma Önleyici Sıvı Katkı)

REPAMERK 1 Çimento Esaslı, Kalın Agregalı Tamir Harcı

REPAMERK 2

Çimento Esaslı, İnce Agregalı,

Yüzey Düzeltme ve Tamir Harcı

REPAMERK 301

Çimento Esaslı,

Yapısal Tamir Harcı

REPAMERK 325

Korozyon Önleyici ve

Aderans Sağlayan Harç

GRT 20

Çimento Esaslı

Döküm Harcı

GRT 25 Çimento Esaslı,

Rötresiz ve Hızlı Priz Alan

Grout Harcı

EPOX 310 Epoksi Esaslı,

3 Bileşenli, Solvent İçermeyen,

Tamir ve Dolgu Harcı

EPOX 311 Epoksi Esaslı,

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen,

Eski-Yeni Beton Yapıştıma Harcı

EPOX 305 Epoksi Esaslı,

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen,

Ankraj ve Yapıştırma Harcı

EPOX 305 TX Epoksi Esaslı,

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen,

Tiksotropik, Ankraj ve Yapıştırma Harcı

EPOX 306 Epoksi Esaslı

Ankraj, Montaj, Tamir ve

Düzeltme Harcı

EPOX IN 25

Güçlendirme Amaçlı,

Epoksi Esaslı Enjeksiyon Sistemi

PUR IN 24 Poliüretan Esaslı,

Çift Komponentli,

Beton Enjeksiyon Sistemi

WALL CL 100

Küf Önleyici Duvar

Emprenye Astarı

PUMAST 600

Poliüretan Esaslı, Tek Komponentli,

Derz Dolgu Mastiği

JOINTPAST PS-H

Polisülfit Esaslı, İki Bileşenli,

Akışkan Derz Dolgu Macunu

JOINTPAST PS-V

Polisülfit Esaslı, İki Bileşenli,

Akmaz Kıvamlı Derz Dolgu Macunu

PS PRIMER

Polisülfit Esaslı

Ürünler İçin Astar

PUB 401 Poliüretan-Bitüm Esaslı,

Çift Komponentli,

Derz Dolgu Macunu

PUK 401 Poliüretan -Katran

Esaslı, Çift Komponentli,

Derz Dolgu Macunu

SWELLBAND

Su İle Temas Halinde

Şişen Su Tutucu Bant

SWELLBAND A

Su İle Temas Halinde

Şişen Akrilik Su Tutucu Bant

FLEXBIT

Bitüm Esaslı,

Esnek Su Tutucu Bant

PH 55

Bitüm Esaslı,

Elastik Pah Bandı

EPOX 220 Epoksi Esaslı, 

Çift Komponentli,

Yapıştırma Harcı

TPE FLEX TPE

Esaslı,

Dilatasyon Bandı

BMAST 100 Bitüm-Kauçuk Esaslı,

Sıcak Uygulamalı,

Derz Dolgu Macunu

BMAST DF 310

Bitüm Esaslı Sızdırmazlık

ve Yapıştırma Mastiği

BMAST WF 310 Bitüm Esaslı,

Islak Zeminler için Kullanılan

Derz Mastiği

NPR 2

Bitüm-Neopren Esaslı,

Derz Dolgu Macunu