Numune Alma Hizmetleri

Göndereceğiniz numunenin analiz sonucunu direkt olarak etkileyeceği unutulmamalıdır bu bakımdan numunenin uygun bir biçimde gönderilmesi hayati önem taşımaktadır. Numuneler alınacağı zaman uygulamaların Kalite Yönetim Temsilcisi, Sorumlu Yönetici veya Üretim Müdürü gibi konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerce alınmasında fayda vardır. Analize alınacak numunelerin miktarı yapılacak olan analiz ve aranacak parametreler ve laboratuvarımızda şahit numune saklanacağı da göz önüne alınarak yeterli miktarlarda alınıp yollanmalıdır.

Numuneler için her birinin etiketi ve uygulanması için hangi analiz ya da panel isteniyorsa ayrı ayrı belirtilmelidir. Paketli ürünlerde paket bütünlüğü bozulmadan ve etiketiyle beraber 1 kg, sıvılar ve su 2 lt. Olacak şekilde orijinal şişelerinde gönderilmelidir. Numuneler şehir içinden olduğu takdirde kurye hizmetimizden faydalanmak için iki gün öncesinden tarafımıza haber verilerek program yapılması sağlanmalıdır. Şehir dışından yollanacak olan numuneler için soğuk zincirin kırılmasına izin verilmeyecek şekilde paketlenerek ve buz /buz aküsü eşliğinde tarafımıza yollanması sağlanmalı ve "adrese teslim" ibaresi kullanılmalıdır.

Laboratuvarımızın güvenli transportu hat safhada sağlayacak strafordan imal edilmiş izolasyonlu numune taşıma kapları mevcuttur ve anlaşmalı müşterilerimize verilerek numune akışında ki kolaylıklar sağlanmaya çalışılacaktır. Bu sayede 12–24 saat mesafedeki kargolarınızı buz eşliğinde güvenle laboratuvarımıza gönderebilirsiniz. Kargoların ulaşım tarihlerinin hafta sonuna denk getirilmemesine özen gösterilmelidir. Yollanan numune ile birlikte banka dekontunun da beraberinde gönderilmesi veya numune elimize ulaştığında banka havalesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Numuneler her işlem için belirtilen günler içerisinde analiz edilip tarafınıza verilecek olan internet şifresi ile kolaylıkla ulaşılabilen sistemimiz sayesinde öğrenilebilir durumda olacaktır. Ayrıca raporlar tarafınıza faks ya da e -posta yoluyla da iletilecektir.

Danışmanlık Hizmetleri

Özellikle gıda üretim tesislerinde mutlaka olması gereken özelliklerden bir tanesi de kalite yönetim sistemidir.böyle bir sistemin varlığını sağlamak ve kurulması için yapılan çalışmalar başlı başına bir sektör haline gelmiştir.Firmanızda kuracağınız sistem için eksik yönleri ve kritik kontrol noktaları analizlerini yaparak sisteminizin işler bir hale gelmesi için verilecek destek hizmetini kapsamaktadır. 

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetlerimizin amacı; bağımsız bir değerlendirme anlayışıyla üretim ve hizmet birimlerinin sistem içinde kendilerinin göremediği eksiklik ve aksamaları bir dost gözüyle görülmesini sağlamaktır. Denetim ekibimiz denetim ilkelerimiz temelinde tespit ve önerilerini rapor halinde sunmaktadır. Önceden belirlenmiş randevularla yerinde yapılacak denetimlerle standartların gerektirdiği sayıda ve miktarda analiz numuneleri alınarak sonuçları raporlanır. Denetim ve analiz hizmetlerini bir paket halinde sunarak kurumsal hizmetler vermeyi tercih etmekteyiz. 

Eğitim Hizmetleri

Bir işletmede verimli ve etkili bir ortam sağlanması yapılan işten en ucuz maliyetle en iyi faydanın sağlanması ve tabii ki bu işletmenin bir gıda işletmesi olduğu düşünülecek olursa eğitimin vazgeçilmez olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkar. 

Gıda işletmeleri diğer sektörlerden çok farklı olarak direkt olarak insana ve insan memnuniyetine hizmet eden bir sektördür ve bunun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için öncelikle personelin eğitilmesi gerekmektedir.Gıda sektöründe personel faktörü düşünüldüğünden çok daha önemlidir çünkü kalitenin bir numaralı ölçütü personelin elinden geçmektedir. 

Hijyen kurallarının tam ve eksiksiz olarak uyulması için önce çalışanların bu kuralların nedenlerinin neler olduğunun kavranmasına yardımcı olarak bu kuralların angarya değil bir gereklilik olduğunun farkına vardırılması sağlanmalıdır. 

Bu tarz bir eğitimin şirket içerisinden bireyler tarafından verilme şansı da vardır ancak dış bir kurumdan eğitim dokümanları ve teknik donanımlar ile gerçekleştirilmesi daha ciddi cevaplar alınmasına yardımcı olmaktadır. 

Verilecek eğitimler sonrasında çalışanların tamamına eğitim sertifikası ve eğitim notları verilecektir.