HAVUZ SUYUNU KİRLETEN ETKENLER NELERDİR?

Mikrobiyolojik Kirlenme:
- Havuz kullanıcılarının vücutları ve çevresel etkilerle gelen her türlü bakteri, virüs, alg ( su yosunu ), küf ve mantar.

Fiziksel Kirlenme:
- Rüzgar ve yağmur gibi çevresel faktörler tarafından taşınan toz, polen ve yaprak gibi kirler.
- Vücut sıvıları, kullanılan güneş yağları ve diğer kozmetik kimyasallar

Kimyasal Kirlenme:
- Suda çözünmüş mineraller ( kalsiyum ve magnezyum gibi suya sertlik veren iyonlar ve diğer metal iyonları ).
- Makine ve ekipmandan gelen demir,bakır ve mangan gibi ağır metal iyonları

SAĞLIKLI İŞLEYEN BİR HAVUZDA NELER OLMAMALIDIR? 

- Suda patojen ( hastalık yapan ) mikroorganizmalar
- Havuz içinde yosun oluşumu
- Toksik ve tahriş edici havuz suyu
- Rahatsız edici koku ve tat
- Makine ve ekipmanlarda korozyon
- İç yüzeylerde ( duvarlar ve zemin ), filtrelerde ve borularda kireç birikintileri

Problem

Nedenleri

Çözüm

Bulanık ve donuk görünümlü havuz

Yetersiz filtrasyon
Yüksek Ph, alkalinite
Yüksek su sertliği
Düşük klor konsantasyonu
Sirkülasyon hızı kontrolü
Ters yıkama yapılması
Yumuşak su ya da iyon tutucu kullanımı
pH ayarlanması
Şok klorlama yapılması

Renkli Berrak Su

 
Kırmızı / Sarı : Demir
Yeşil: Bakır
Siyah: Mangan
Düşük pH,asidik 
Suda yüksek metal iyonları konsantrasyonu
pH ayarlanması
İyon tutucu kullanımı
Şok klorlama, çöktürme yapılması
Filtre temizliği

Duvar ve filtrelerde Kireçlenme

Yüksek su sertliği
Yüksek Ph, alkalinite
Sertliği düşük su kullanımı
pH ayarlanması

Göz ve cilt rahatsızlığı

Düşük / yüksek pH
Çok yüksek klor konsantrasyonu
Düşük klor konsantrasyonu >
pH ayarlanması
Sürekli klor ölçümü yapılması
Şok klorlama yapılması

Saç ve cilt beyazlaması

Çok yüksek klor konsantrasyonu Sürekli klor ölçümü yapılmsı

Klor kokusu

Düşük klor konsantrasyonu Şok klorlama yapılması

Köpürme

Köpüren algisid kullanılması
Vücut ve kozmetk yağları
Köpüksüz algisid kullanımı
Suya girmeden duş alınması

Korozyon

Suyun kimyasal dengesi Tüm parametrelerin kontrolü
Langelier Doyma Endeksi (LSI) kontrolü