Scuba II

Scuba II Fotometrik Analiz Cihazı

* Serbest Klor ( 0,1-6,0 ppm )

* Toplam Klor ( 0,1 - 6,0 ppm )

* pH ( 6,5 - 8,4 )

* Siyanürik Asit ( 1 - 160 ppm )

* Alkalinite ( 0 - 300 ppm )

Parametreleri ölçülebilir.